Stroomschema bij reintegratietrajecten

Verwijzing
Door opdrachtgever, eigen initiatief, bedrijfsarts

Contact met cliënt
Uitnodiging voor intakegesprek

Intake
Intakerapportage naar bedrijfsarts, opdrachtgever, medewerker

Opdrachtbevestiging
Ontvangst via de mail en getekend retour
7 x vervolggesprek

Consulten
Contact met client
Mogelijk vervolgtraject
Terugkoppeling

Eindrapportage
Naar bedrijfsarts, opdrachtgever, medewerker

Factuur