Werkwijze Masters at Work

Masters at Work is een bureau wat zich richt op het verminderen van verzuim door psychosociale klachten bij uw medewerkers constructief aan te pakken. Wij geloven in de mogelijkheid om verzuim te verlagen door een effectieve eclectische begeleidingsvorm die preventief of curatief wordt ingezet. Ons uitgangspunt is dat de counselor niet probleemgericht maar oplossingsgericht te werk gaat.

Wij verwachten met een gerichte inzet van bedrijfscounseling de re-integratie van uw medewerkers met factor 2 te kunnen versnellen.

Impact begeleiding op de duur van de re-integratie:

Problematiek Geschatte re-integratie zonder begeleiding Geschatte re-integratie* met inzet van Masters at Work
Overspannenheid 3 tot 6 maanden 1 tot 2 maanden
Burnout 1 tot 3 jaar 4 maanden tot 8 maanden
Depressiviteit 3 maanden tot jaren 3 maanden tot half jaar
Conflicten 1 maand tot 2 maanden 3 weken
Paniekaanvallen 3 weken tot 2 maanden 1 tot 2 weken
Rouwverwerking 1 tot 6 weken 2 weken tot nihil
Verwerking trauma 1 tot 6 maanden 2 tot 4 weken

* In de aangegeven periode start de werkhervatting/re-integratie of is de medewerker voor de 100% arbeidsgeschikt. 

Voorwaarden voor counseling

Er wordt een actieve en open houding verwacht; de cliënt is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces en uiteindelijk voor het bereiken van zijn doelen; een werkbare coachvraag/hulpvraag per gesprek vanuit een persoonlijk vraagstuk of een probleem waaraan de cliënt wil werken; het vermogen hebben om te reflecteren of dit willen leren; vertrouwen; de cliënt weet dat hij zelf een onderdeel is van de oplossing.

Kijk ook op pagina Stroomschema
Kijk ook op de pagina Waarden en visie
Meer over bedrijfscounseling leest u hier