Oplossingsgericht Coachen

Oplossingsgericht coachen is een methode die wij gebruiken wanneer er een veranderbehoefte is. als er geen expliciete behoefte aan verandering bestaat omdat de zaken naar tevredenheid lopen, dan kun je doorgaan op de manier die goed werkt. Een veranderbehoefte kan een probleem of wens zijn. In het geval van een probleem is er iets negatiefs dat op een of andere manier ontevredenheid veroorzaakt. Als er een wens is, lopen de zaken op zich goed, maar er is een onvervulbare aspiratie of ambitie.

Oplossingsgericht coachen werkt met wat er in het moment is, gericht op een gewenste toekomst, met als doel problemen op te lossen. Het werd aanvankelijk ontwikkeld als antwoord op de traditionele psychotherapie, waarbij de therapeut als deskundige beslist wat de beste oplossing is voor de problemen van de cliënt. Oplossingsgericht coachen beoogt samen te werken met de cliënt, die tenslotte zijn eigen situatie het best kent, om zo tot een goed werkende oplossing te komen die pragmatisch en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de cliënt. Het resultaat is een respectvolle, kortdurende therapie of coaching die werkbare oplossingen oplevert. De cliënt behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen.

Oplossingsgericht werken kent een aantal basisideeën:

  • Als iets goed werkt of als iets nog beter werkt doe er dan meer van
  • Als iets minder goed werkt of niet werkt: stop er mee EN doe iets anders
  • Kijk naar een ander om te bepalen wat (beter) werkt
  • Wees je ervan bewust dat alles beweegt
  • We creëren zelf ons heden en onze toekomst
  • Oplossingsgericht werken richt zich op gedrag van mensen

Heb jij een probleem of een wens? Dan is Oplossingsgericht Coachen een methode om jouw doel te bereiken.

Resultaat

  • Eigenaarschap kunnen nemen voor jouw vraag
  • Kortdurende sessies
  • Inzicht in jouw persoonlijke hulpbronnen
  • Positieve denkwijze aanleren

Inhoud

De begeleiding wordt afgestemd op jouw persoonlijk leerdoel.