Workshops & Training

Workshop Empowerment

Doelgroep

Het empowermentprogramma is ontwikkeld voor loopbaanoriëntatie en voor iedereen die zijn/haar persoonlijke kracht wil ervaren.

Doelen

• Een ingevuld “persoonsprofiel” met kwaliteiten, waarden, vaardigheden, etc..
• Plan van aanpak met actiepunten;
• Vergroting van zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid;
• Constructieve keuzes maken.

Programma 4-daagse

Dagdeel 1
Introductie. Het leren stellen van doelen binnen de eigen “cirkel van invloed”.

Dagdeel 2
Wie ben ik? Het leren her-kennen en accepteren van persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.

Dagdeel 3
Wat kan ik? Het ont-dekken van persoonlijke communicatieve vaardigheden.

Dagdeel 4
Wat kan ik? Persoonlijke presentatie en positionering.

Dagdeel 5
Wat wil ik? Het leren keuzes maken op basis van rollen en (eigen)waarden.
Het bewustworden van persoonlijke inspiraties en passies.

Dagdeel 6
Hoe denk ik? Belemmerende overtuigingen opsporen en omzetten naar helpende gedachten.

Dagdeel 7
Persoonsprofiel Groepscoaching, intervisie en feedback geven/ontvangen.

Dagdeel 8
Persoonsprofiel Het formuleren van acties en voornemens voor de nabije toekomst.

Duur

Minimaal 4 dagen in overleg in te vullen.

Workshops met Moderatiemethode

De moderatiemethode, ook wel ‘MetaPlan™’ of ‘Brown Paper Methode’ genoemd, geeft u de mogelijkheid om op een praktische, interactieve, visuele wijze uw eigen vraagstukken op te lossen.

Specifieke kenmerken van de Moderatiemethode zijn:

• effectief en efficiënt resultaten bereiken;
• alle deelnemers denken creatief mee;
• met minder discussies, meer bereiken;
• draagvlak voor het bereikte resultaat;
• werken in een stimulerende omgeving;
• de moderator stuurt en bewaakt als begeleider het proces.

Thema’s voor Moderatiemethode:

• Mission Statement ontwerpen en interne draagvlak creëren;
• Mission Statement concretiseren naar werkbare afdelingsdoelen;
• Werkdrukbeleving in kaart brengen;
• Reductie & aanpak bij ziekteverzuim;
• Invoering veranderingsprocessen (ontwerp, implementatie, evaluatie);
• Besluitvormingsprocessen.