Training Mindfulness 2.0

“Zolang je leeft en kunt ademen is er meer goed met je, dan er mis is.”

Jon Kabat-Zinn

mindfulness training mastersatworkMindfulness, een training in bewust met de dingen omgaan. Het accepteren en openstaan voor situaties in plaats van direct in een automatische reactie te schieten. Door situaties te aanvaarden raak je niet uitgeput of machteloos. Je leert je handelen te kiezen, zonder te hoeven vechten tegen de realiteit. Mindfulness is een meditatietechniek en levensvisie die je leert bewuster in het leven te staan en vandaag te leven en niet gisteren of morgen. ‘Mindfulness’ is te vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Deze wetenschappelijk bewezen aandachtstraining leert je je aandacht te sturen. Hierdoor neem je meer afstand van gedachten en spinsels in je hoofd. In deze training combineer ik oefeningen uit verschillende methodieken, zoals Acceptatie & Commitment therapie en Focusing met elkaar combineer.

Doelstelling

Het beheersbaar houden van spanningen en spanninsgreductie door het aanleren van een eenvoudige en doeltreffende meditatietechniek. We werken aan de volgende doelstellingen:

* Het beoefenen van meditatietechnieken en de uitwerking op lichaam en geest ervaren;
* Het leren beheersen van onaangename gedachten, gevoelens en situaties;
* Het eerdere herkennen van stress en pijn;
* Het ontwikkelen van je eigen hulpbron om gezondheid en heling te stimuleren;
* Het versterken van innerlijke kracht, doorzettingsvermogen en het bewaken van persoonlijke grenzen.

Resultaat

Deelnemers die de training Mindfulness gedaan hebben, hebben allemaal een verbetering van concentratie en een hogere arbeidsproductiviteit op de dag ervaren. Daarbij laten zij meer emotioneele weerbaarheid en veerkracht zien. Deelnemers hebben regelmatig een diepe ontspanning ervaren en kunnen hierdoor hun spanningsboog op de dag beter reguleren. Hierdoor wordt de kans op uitval verminderd.

Het programma van Mindfulness

Het programma bestaat uit een 8-tal wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur met een vaste volgorde.

Bijeenkomst 1         : Automatische piloot

Oefeningen waarbij de deelnemers leren los te komen van de automatische piloot, bewustwording van gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen van moment tot moment. Het leren reageren vanuit een keuze in plaats vanuit automatisme.

Bijeenkomst 2         : Omgaan met obstakels

Leren omgaan met obstakels, waarbij de deelnemers negatieve, niet reële gedachtes leren kennen, aandacht voor de ademhaling, meditatie gericht op de ademhaling.

Bijeenkomst 3         : Bewegende meditatie

yoga oefeningen op een Mindfulness manier uitgevoerd, loopmeditatie.

Bijeenkomst 4         : Erbij blijven

Zijn in plaats van doen, mediteren op gevoelens en gedachten, aandacht toespitsen en verbreden, zitmeditatie.

Bijeenkomst 5         : Toelaten en accepteren wat er is

Jouw blik verbreden en mediteren op een ‘probleem’. Ondergaan dat aanvaarding geen berusting is, maar een noodzakelijke eerste stap om problemen volledig tot je door te laten dringen. Dit schept ruimte om er op een constructieve manier op te reageren.

Bijeenkomst 6         : Hanteren van stress

Stressoren, werking van stress en manieren van omgaan met stress. Meten van eigen stresslevel. Meditatie gericht op het verminderen van stress.

Bijeenkomst 7         : Ego, rollen en emotionele pijn

Inzicht krijgen in de werking van het ego, jouw rollen in het leven en bevrijding uit oude pijn. Meditatie met minimale begeleiding.

Bijeenkomst 8         : Het hart

Toepassing van wat je geleerd hebt in de toekomst, meditatie en bewustzijn in je dagelijks leven. Meditatie oefeningen gericht op verbinding met het hart. Evaluatie en afsluiting.

 

 

Data training (8×2 uur): 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6, 3/7

Tijd:  dinsdagavonden van 18.30 tot 20.30 uur

Waar: Overtoom 570 in Amsterdam

Investering: 465,= ex 21% btw voor 8 x 2 uur (particulieren 365,= inclusief 21% btw)

Vergoeding verzekering: Masters at Work/Barbara Jansen is geregistreerd lid bij de LVPW (aansluiting bij RBCZ) als gekwalificeerde hulpverlener. Vele zorgverzekeraars vergoeden de training. Check dit altijd bij de zorgverzekeraar. Kijk op de site http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie welke zorgverzekeraars mogelijk een gedeelte vergoeden.

Uitleg prijsverschil tussen zakelijk en particulier: Dit onderscheid is gemaakt omdat uitgaven door ondernemingen kunnen worden afgetrokken als bedrijfskosten of via de verzekering. Particulieren kunnen de kosten als scholingskosten via de belastingaangifte als aftrekpost opvoeren. Vaak is het mogelijk de kosten via de ziektekostenverzekeraar (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. De prijs voor bedrijven maakt het mogelijk om de prijs voor particulieren relatief laag te houden.