EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden. Daarbij zetten wij EMDR ook in bij paniekaanvallen, angststoornissen, het uitwerken van dilemma’s, het ontkrachten van kernovertuigingen, het emotioneel weerbaar worden voor een gesprek met leidinggevende of ex-partner en het creëren van ontspanning.

Resultaat:

De volgende resultaten zijn te bereiken:

  • Je zult merken dat er emotionele ruimte in jou ontstaat;
  • Heftige emoties op bepaalde triggers zullen verdwijnen;
  • Beter inzicht in jouw eigen handelen;
  • Angst voor bepaalde situatie verdwijnt;
  • Meer inzicht en handelingsvrijheid bij dilemma’s;
  • Volwassen worden/voelen in bepaalde situaties of interactie met anderen;
  • Ontspanning;
  • Omgaan met middelenverslaving & craving;
  • Veranderen van rotsvaste belemmerende overtuigingen.

Duur:

Intake +

Bij enkelvoudig trauma: ongeveer 3 consulten

Bij meervoudig trauma: ongeveer 6 consulten

Bij spanningsklachten: ongeveer 6 consulten

Bij paniekaanvallen/angststoornis: ongeveer 6 tot 9 consulten

Locatie:

Amsterdam, Alkmaar en Hoorn